SoEasy Decalu 110 Steel

 • „systém „steel look”,
 • systém s teplým dištančným rámikom,
 • stavebná hĺbka 110 mm,
 • dve tesnenia,
 • tesnenia integrované s profilmi,
 • zostavenie rámu a krídla 83 mm,
 • Uw = 0,9 W/m2K (pri použití dvojkomorového balíka),
 • Uf od 0,81 W/m2K,
 • maximálna hrúbka zasklenia 71 mm,
 • štandardná zasklievacia súprava je 4th/16/4/16/4th*,
 • možnosť vytvoriť okno s pohyblivým stĺpikom,
 • pohyblivý stĺpik so šírkou 111,5 mm,
 • vysoká vodotesnosť – 2400 Pa,
 • odvodnenie v spodnej časti rámu,
 • patentovaná ochrana odvodňovacej drážky,
 • neviditeľné tesnenia,
 • systémové parametre sú potvrdené certifikátom Inštitúciou pre stavebnú techniku.

SoEasy Decalu 94 Retro

 • „systém svojim vzhľadom pripomína drevené okná,
 • stavebná hĺbka 94 mm,
 • dve tesnenia,
 • tesnenia integrované s profilmi,
 • Uw od 0,9 W/m2K (pri použití dvojkomorového balíka),
 • Uf od 0,81 W/m2K,
 • maximálna hrúbka zasklenia 71 mm,
 • štandardná zasklievacia súprava je 4th/16/4/16/4th* ,
 • voliteľný pohyblivý stĺpik so šírkou 111,5 mm,
 • vysoká vodotesnosť – do 2 250 Pa,
 • odvodnenie v spodnej časti rámu,
 • neviditeľné odvodnenie horizontálneho stĺpika,
 • ukryté závesy,
 • neviditeľné tesnenia,
 • parametre systému potvrdzuje certifikát Inštitúcie pre stavebnú techniku.

SoEasy Decalu 88 Standard

 • „základný systém pre iné systémy z radu Decalu,
 • systém s teplým dištančným rámikom,
 • stavebná hĺbka 83 mm,
 • dve tesnenia,
 • tesnenia integrované s profilmi,
 • zostavenie rámu a krídla 83 mm,
 • Uw = 0,9 W/m2K (pri použití dvojkomorového balíka),
 • Uf od 0,81 W/m2K,
 • maximálna hrúbka zasklenia 71 mm,
 • štandardná zasklievacia súprava je 4th/16/4/16/4th* ,
 • možnosť vytvoriť okno s pohyblivým stĺpikom,
 • pohyblivý stĺpik so šírkou 111,5 mm,
 • vysoká vodotesnosť – 2400 Pa,
 • odvodnenie v spodnej časti rámu,
 • neviditeľné odvodnenie horizontálneho stĺpika,
 • patentovaná ochrana odvodňovacej drážky,
 • možnosť budovania renovačných okien,
 • možnosť budovania konštrukcií typu monoblock,
 • neviditeľné tesnenia,
 • parametre systému potvrdzuje certifikát Inštitúcie pre stavebnú techniku.

SoEasy Decalu 88 Hidden

 • „systém s ukrytým krídlom
 • stavebná hĺbka 88 mm
 • dve tesnenia
 • tesnenia integrované s profilmi
 • Uw = 0,9 W/m2K (pri použití dvojkomorového balíka)
 • Uf od 0,81 W/m2K
 • maximálna hrúbka zasklenia 71 mm
 • pohyblivý stĺpik vo verzii minimum so šírkou 111,5 mm
 • štandardná zasklievacia súprava je 4th/16/4/16/4th*
 • vysoká vodotesnosť – 2 400 Pa
 • odvodnenie v spodnej časti rámu
 • neviditeľné odvodnenie horizontálneho stĺpika
 • patentovaná ochrana odvodňovacej drážky
 • neviditeľné tesnenia
 • parametre systému potvrdzuje certifikát Inštitúcie pre stavebnú techniku