Kvalitné garážové brány Hörmann

Sekcionálne garážove brány

Výklopné brány Berry

Garážove brány RollMatic

Do boku posuvná sekcionálna brána

Sekcionálne brány sa otvárajú zvislo a sú umiestnené tesne pod stropom. Vďaka tomuto princípu konštrukcie je k dispozícii maximálne miesto v garáži a pred garážou. Sekcionálne garážové brány je možné zabudovať do každého otvoru garáže a tieto poskytujú až o 14 cm väčšiu šírku prejazdu ako výklopné brány. Okrem toho sú optimálne utesnené na všetkých štyroch stranách vďaka trvalo elastickým tesneniam odolným voči poveternostným vplyvom.

Výklopné brány Berry v sebe spájajú vysokú kvalitu a vyspelú techniku s trvalou funkciou a bezpečnou obsluhou. Výklopné brány Berry obdržíte v mnohých atraktívnych motívoch z ocele so vzhľadom prelisov a s kazetovým vzhľadom, a tiež ako drevenú bránu. Farby a povrchové úpravy s dekorom dodávajú dodatočný akcent.

Rolovacie brány a stropné rolovacie brány sa otvárajú zvislo a nezaberajú takmer žiadne miesto v garáži. Vďaka ich princípu konštrukcie je k dispozícii maximálny priestor v garáži a pred garážou. Tvar otvoru garáže nehrá pri montáži žiadnu úlohu, či už je pravouhlý, skosený, so segmentmi alebo oblúkmi.

Do boku posuvné sekcionálne brány sa vďaka svojej konštrukcii hodia na množstvo, aj náročných montážnych situácií, ako napr. pri strešnom zošikmení. Pri tom ostane zachovaná plná výška prejazdu. Sendvičové panely s hrúbkou 42 mm, vypenené polyuretánom
ponúkajú veľmi dobrú zvukovú a tepelnú izoláciu. A pre jednoduchý prechod osôb je možné do boku posuvné sekcionálne brány otvoriť aj čiastočne.